2017.02.04 (Sat) △Vol.1

△Vol.1
2017.02.04 (Sat)
18:00-23:00
1500yen

出演者:
Koba (form.)
toNe -live-
Raphael Leray -live-
Yoshitaka Shirakura (Conflux)
Shimano (manosu)